Tiedote Ohkolan motocross rataa koskien

7.9.2017

Tiedote! Kentältä kuuluneiden huhujen johdosta Tuusulan Moottorikerhon johtokunta haluaa tiedottaa Ohkolan motocross radan osalta seuraavaa. Rata-aluetta koskevissa neuvotteluissa maanomistajan kanssa ei toistaiseksi olla päästy yhteisymmärrykseen alueen vuokraa ja muita ehtoja koskevissa asioissa. Näin ollen, mikäli tilanne ei muutu, rata-alueen käyttö Tuusulan Moottorikerhon ylläpitämänä loppuu tämän vuoden lopussa. Tuusulan Moottorikerho ry:llä on voimassaoleva ympäristölupa, jonka jatkamiselle ei ole olemassa esteitä. Mikäli joku muu taho ryhtyy ylläpitämään rataa, joutuu ko. taho hankkimaan uuden ympäristöluvan.